Beschrijving vrijwilligersdiensten

De vereniging, dat zijn alle leden!

Helaas is er een kleine groep van enthousiastelingen die helpen om de vereniging draaiende te houden.
De vraag is natuurlijk waarom? Is het desinteresse, gemakzucht, of hebben de meeste leden een “zetje” nodig om zich aan te melden?

Het bestuur hoopt op het laatste en voert vrijwilligersdiensten in om dit “zetje” te geven.
Met het invullen van een vrijwilligersdienst verlaag je je contributie met € 40. Uiteraard hopen we dat als leden ervaring hebben opgedaan met een dienst dat ze vaker een dienst zullen invullen, want het is ook gewoon leuk om te doen. Het restitutiebedrag blijft echter maximaal € 40.

Wat zijn bijvoorbeeld vrijwilligersdiensten (uiteraard zorgen we voor instructie)?:

  • bardiensten bij wedstrijden team 1 (één avond)
  • lijnen bij team 1 (één avond)
  • bardiensten bij toernooien: ochtend, middag en late middag/avonddienst
  • op- en afbouwen bij team 1 (één avond)
  • op- en afbouwen bij toernooien (op vrijdag 1-2 uur en op zaterdag/zondag ook 1-2 uur)

N.B.: De bardiensten (behalve voor team 1) tijdens de competitie worden al jaren ingevuld door de competitieteams zelf. Dit wordt gecontinueerd en valt buiten de vrijwilligersdiensten.

Invulling:

Volwassen, oudere (15+) jeugdleden en ouders van jeugdleden kunnen een vrijwilligersdienst invullen. Voor bardiensten geldt een aantal voorwaarden. Als sportkantine schenken wij geen alcohol voor 14:00. Oudere jeugd kan zich alleen opgeven voor een ochtenddienst. Voor de middag en avonddiensten kunnen zich alleen volwassenen opgeven die een webbased cursus (± 30 minuten) hebben gedaan en hun certificaat meenemen (Instructie Verantwoord Alcohol gebruik, IVA, link: https://www.nocnsf.nl/iva).

Op onze website is een overzicht van de vrijwilligersdiensten en data.
I.v.m. privacy kunnen we hier geen dynamisch bestand van maken die door de leden zelf ingevuld wordt. 

Daarom vragen we om 4 opties door te geven van diensten die je wilt doen en deze te sturen naar baco@bcamersfoort.nl 
De Barcommissie (Baco) maakt een planning en geeft door wanneer de dienst ingevuld wordt.

Aan het eind van het verenigingsjaar zal de penningmeester €40 terugstorten voor die leden die contributie betaald hebben en een vrijwilligersdienst ingevuld hebben.