Veiligheids- en hygiëneregels BC Amersfoort

Om veilig en gezond te kunnen badmintonnen vragen we alle BCA-leden zich aan de volgende regels te houden:

Gezondheidscheck

 • Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 24 uur één van de volgende symptomen heeft gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Als iedereen 24 uur lang geen klachten heeft gehad, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest), minimaal zeven dagen na de uitslag van de test;
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Personen boven de 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de openbare ruimte en/of in de hal in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

Voorbereiding op de speelavond

 • Meld je tijdig aan voor de speelavond en volg de afspraken en indeling van BCA. Zo kan de club rekening kan houden met de toestroom en de avond verantwoord laten verlopen.

Onze aanpak is als volgt:

Groep 1:

Groep 2:

Groep 3:

We vragen van tevoren aan de spelers welk moment de voorkeur heeft om te komen spelen, zodat we een indeling kunnen maken. Te beginnen met 1 tijdsvak per week. We proberen zoveel mogelijk aan ieders wensen te voldoen, maar dit is geen garantie.

Tijdsvak 1: Maandag 19:00 tot 19:45 (met uitzondering van 6 en 13 juli, dan wordt er nog jeugdtraining gegeven).

Tijdsvak 2: Maandag 20:15 tot 21:00

Tijdsvak 3: Maandag 21:15 tot 22:00

Tijdsvak 4: Donderdag 19:00 tot 19:45

Tijdsvak 5: Donderdag 20:15 tot 21:00

Tijdsvak 6: Donderdag 21:15 tot 22:00

JEUGD

4x jeugdtraining op zaterdag 4 en 11 juli (10:00  – 12:00) en maandag 6 en 13 juli (18:00 – 20:00)

We sturen voorafgaand een mail naar de leden om te kijken hoe groot het animo is om te komen spelen.

 • Kom alleen naar de hal op het moment dat er voor jou een speelmoment  gepland staat.
 • Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV.
 • Houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid.
 • Draag een mondkapje wanneer je met personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar de hal gaat.
 • Volg in de hal de aangegeven routes.
 • Kom in sportkleding naar de hal. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van het speelmoment naar de hal.

Tijdens de speelavond

 • Volg altijd de aanwijzingen op van BCA, bijvoorbeeld bestuursleden, de tc en de trainers.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat, indien onvermijdelijk, tijdens het speelmoment geen 1,5m afstand aangehouden hoeft te worden.
 • Houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor badmintonners tijdens het badmintonnen zelf.
 • Vermijd langdurige inspanningen met hoge intensiteit.
 • Houd er rekening mee dat wanneer het speelmoment afgelopen is, je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand moet aanhouden.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van het speelmoment dienen spelers van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke badmintongerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de hal.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.
 • Verlaat direct na het speelmoment de hal via de aangegeven uitgang.

Shuttles en materiaalgebruik

 • Netten worden opgezet door maximaal twee personen per rij van vier netten. Vooraf en achteraf worden de handen gedesinfecteerd.
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Neem je eigen shuttles mee. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt direct na het speelmoment reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.
 • Bij aankomst en voor het speelmoment, en dus voordat shuttles worden aangeraakt, desinfecteren spelers hun handen. Er zijn desinfectiepompjes in de hal aanwezig. Shuttles (en overige materialen) worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt, gebruik zo veel mogelijk het racket hiervoor.
 • Gebruik alleen eigen rackets.
 • Vervang gripjes regelmatig.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
 • Desinfecteer je handen na het verlaten van de baan of het pakken van je bidon.

Bij vragen kan je natuurlijk altijd terecht bij iemand van de TC of het bestuur.

Bedankt voor jullie medewerking!!

TC BC Amersfoort