update over de speelmogelijkheden voor de senioren

Bijgaand nog even een update over de speelmogelijkheden voor de senioren.
Voor de jeugd verandert er niets.

– Maandagavond is gereserveerd voor de recreanten/niet-competitiespelers.
– Dinsdagavond kan er gewoon getraind worden, er mag met 4 personen op een baan getraind worden,
zolang als er maar 1,5 meter afstand gehouden kan worden van elkaar.
– Donderdag gaan we wisselend 4 en 8 banen reserveren voor de recreanten en voor trainingen.

Uiteraard is het verzoek om de banen zo optimaal mogelijk te benutten
zodat iedereen zoveel als mogelijk kan spelen.
Nogmaals, dubbelen mag niet, maar 10-en, een populair spel mag weer wel,
of 2 singels op een halve baan.

Donderdag 22 oktober zijn er 8 banen gereserveerd voor de recreatie en 4 voor training,
die week erna 4 banen voor de recreatie en 8 banen voor de trainingen.

Het zal even kijken zijn hoe druk het wordt, aan de andere kant is het ook jammer
als er capaciteit niet gebruikt wordt.

Het bestuur
Frans, Ilja en Ed