Corona Protocol BC Amersfoort

Corona protocol BC Amersfoort

Om veilig en gezond te kunnen badmintonnen vragen we alle BCA-leden (jeugd en senioren)/spelers, publiek en andere betrokken zich aan het Corona-protocol te houden. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM aangekondigd in de meest recente persconferentie.


Onderstaand vind je een aantal van deze regels ook terug. Twijfel je? Raadpleeg dan de website van de Rijksoverheid of RIVM.

Bij vragen kan je natuurlijk ook altijd terecht bij iemand van de TC (tc@bcamersfoort.nl) of het bestuur (bestuur@bcamersfoort.nl).

Algemene gezondheidscheck / regels:

 • Ben of voel je je ziek, blijf dan thuis.
 • Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 24 uur één van de volgende symptomen heeft gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Als iedereen 24 uur lang geen klachten heeft gehad, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest), minimaal zeven dagen na de uitslag van de test;
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Personen boven de 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de openbare ruimte en/of in de hal in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de hal.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Blijf op 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van anderen.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van BCA, bijvoorbeeld bestuursleden, de TC en de trainers.

Tijdens Eredivisie wedstijden gelden de volgende afspraken:

 • Bij binnenkomst wordt iedereen die aanwezig is geregistreerd, tevens worden de aantallen genoteerd. Inschrijven bij betreden van de locatie is voor iedereen verplicht (naam, geboortedatum en telefoonnummer) om eventueel bron- en contactonderzoek te kunnen uitvoeren. Het registreren gebeurt in de centrale hal bij binnenkomst. Tijdens de ontvangst zal ook de looproute worden uitgelegd aan de bezoekers.
 • Iedereen desinfecteert zijn/haar handen bij binnenkomst.
 • Volg in de hal de aangegeven routes, deze zijn met oranje stippen in de hal aangegeven; NB je loopt buitenom om van de speelhal weer terug te kunnen keren naar de centrale hal. Om vanuit hier weer naar de kantine (indien deze open is) en de tribune te kunnen gaan.
 • Het buitenom lopen geldt OOK voor spelers.
 • Ieder team krijgt een vaste plek aangewezen in de sporthal. Zowel de spelers van het team als de spelers van de tegenstanders zijn verplicht om zoveel mogelijk op deze vaste plaats te blijven gedurende de wedstrijden.
 • Spelers dienen het contact met spelers uit andere teams zoveel mogelijk te beperken.
 • Scheidsrechters krijgen een eigen plek toegewezen.
 • Er is publiek toegestaan; LET OP maximaal 100 personen.
 • Er zijn plekken op de tribunes, beneden in de zaal, boven op de tribune en de viptribune, aangeven waar het publiek plaats mag nemen.
 • Publiek dat uit 1 huishouden komt mag binnen 1,5 meter van elkaar op de tribunes plaatsnemen.
 • De kleedkamers en douches zijn beschikbaar.
 • In kleedkamer 1 dames, 2 heren, 5 dames en 6 heren kunnen maximaal 6 personen tegelijk terecht. In kleedkamer 3 dames en 4 heren kunnen maximaal 4 personen tegelijk terecht.
 • Let erop dat je in de douches op 1,5 meter afstand van elkaar doucht.

Tijdens de wedstrijden zelf

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat, indien onvermijdelijk, tijdens het speelmoment geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden.
 • Lijnrechters, scheidsrechter, de referee, tellers vallen onder het spel en mogen binnen 1,5 meter van de spelers komen.
 • Op de tafel van de referee staat een desinfectiemiddel.
 • Houd er rekening mee dat wanneer het speelmoment afgelopen is, je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand moet aanhouden.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van het speelmoment dienen spelers van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke badmintongerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment.

Na de wedstrijd

 • Na de wedstrijd kan er in de kantine een drankje gedronken worden, daarbij moet het onderstaande coronaprotocol in acht genomen worden.

Kantine

 • In de kantine gelden de coronaprotocollen die voor de horeca gelden. Dit betekent indien de kantine open is dat:

Reserveren; gebeurt aan de deur

Gezondsheidscheck: gebeurt aan de deur

Vaste plek: je krijgt een vaste plek toegewezen

Tijdens een reguliere competitiewedstrijd (jeugd- en senioren).

 • In tegenstelling tot bij de Eredivsie wedstrijden worden spelers, eventueel publiek NIET geregistreerd. Alle spelers die in de hal zijn staan al op het wedstrijd formulier. Eventueel publiek is bekend bij de spelers.
 • Iedereen desinfecteert zijn/haar handen bij binnenkomst.
 • Volg in de hal de aangegeven routes, deze zijn met oranje stippen in de hal aangegeven; NB je loopt buitenom om van de speelhal weer terug te kunnen keren naar de centrale hal. Om vanuit hier weer naar de kantine (indien deze open is) en de tribune te kunnen gaan.
 • Het buitenom lopen geldt OOK voor spelers.
 • Er is publiek toegestaan; LET OP maximaal 100 personen.
 • Spelers en ouders van jeugdleden nemen plaats op de tribune.
 • Er zijn plekken op de tribunes aangegeven waar de spelers en het publiek plaats mag nemen.
 • Publiek dat uit 1 huishouden komt, mag binnen 1,5 meter van elkaar op de tribunes plaatsnemen.
 • De kleedkamers en douches zijn beschikbaar.
 • In kleedkamer 1 dames, 2 heren, 5 dames en 6 heren kunnen maximaal 6 personen tegelijk terecht. In kleedkamer 3 dames en 4 heren kunnen maximaal 4 personen tegelijk terecht.
 • Let erop dat je in de douches op 1,5 meter afstand van elkaar doucht.

Tijdens een competitiewedstrijd

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat, indien onvermijdelijk, tijdens het speelmoment geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden.
 • Houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor badmintonners tijdens het badmintonnen zelf.
 • Houd er rekening mee dat wanneer het speelmoment afgelopen is, je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand moet aanhouden. Dit geldt niet voor jeugd t/m 17 jaar.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van het speelmoment dienen spelers van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit geldt niet voor spelers tot en met 17 jaar.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke badmintongerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment.

Na de wedstrijd

 • Na de wedstrijd kan er in de kantine een drankje gedronken worden, daarbij moet het onderstaande coronaprotocol in acht genomen worden. Indien er geen plek is meer in de kantine kan er plaats worden genomen op de tribunes, in de kleedkamers en in de centrale hal, eventueel in de hal zelf.

Kantine

 • In de kantine gelden de coronaprotocollen die voor de horeca gelden. Dit betekent indien de kantine open is dat:

Reserveren; gebeurt aan de deur

Gezondsheidscheck: gebeurt aan de deur

Vaste plek: je krijgt een vaste plek toegewezen

Desinfecteren van de volgende materialen:

 • Telborden – er worden GEEN telborden meer gebruikt bij de 2e divisie en lager.
 • Palen
 • Netten
 • Mandjes
 • Stoelen
 • Naambordjes van de spelers

Bij vragen kan je natuurlijk altijd terecht bij iemand van de TC (tc@bcamersfoort.nl) of het bestuur (bestuur@bcamersfoort.nl).

Bedankt voor jullie medewerking!!!

TC BCAmersfoort