Bestuursmededeling

Beste leden van BC Amersfoort,

Op 31 maart heeft de regering de maatregelen om het Corona virus in te tomen verlengd tot 28 april, met daarnaast nog het doorlopende verbod op het organiseren van evenementen tot 1 juni.
Dit betekent dat we zeker nog tot eind april en wie weet nog wat langer voor gesloten sporthaldeuren komen te staan. Het verdere verloop van dit badmintonseizoen is dus erg onzeker en is het lastig om momenteel concrete plannen te maken. Zo gauw er meer bekend is, zal daar zeker over gecommuniceerd worden.
Natuurlijk missen wij allemaal het samen badmintonnen en laten we er voorzichtig van uit gaan dat we vanaf 1 juni weer gezamenlijk tegen een shuttle kunnen gaan slaan. In het meest gunstigste geval misschien kort na 28 april.
Als club gaan wij een financiële verplichting aan voor een heel seizoen. Om aan die verplichtingen te voldoen, betaalt ieder lid contributie voor een heel jaar. Als bestuur gaan we natuurlijk de mogelijkheden onderzoeken om enige compensatie in contributie aan te bieden, echter zal dit op zijn vroegst voor het nieuwe seizoen kunnen gaan gelden. Door het wegvallen van meerdere toernooien zijn immers ook onze essentiële barinkomsten weggevallen. Daarbij is er nog wat onduidelijkheid over hoe de vaste lasten aan BC Amersfoort doorberekend zullen gaan worden. Het bestuur acht uiteraard het financieel voortbestaan van BC Amersfoort op lange termijn van groot belang voor iedereen.

P.S. Alle voorbereidingen voor seizoen 2020 – 2021 gaan natuurlijk onverminderd door.

Houd afstand en blijf gezond en hopelijk spoedig tot ziens.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur, Frans, Ed en Ilja