Nieuwe update

Beste leden,

Ondanks enkele recente versoepelingen van de huidige corona maatregelen blijven alle binnensportaccommodaties komende tijd nog gesloten.
Hoewel er dus langzaam licht aan het eind van de tunnel komt, is er nog geen enkele duidelijkheid wanneer we weer mogen badmintonnen.

Het coronavirus bezorgt ons wel wat kopzorgen. Hoe houd je de club gezond, nu door de maatregelen onze inkomsten, zoals bijvoorbeeld onze bar, stagneren.
Wij kunnen de consequenties hiervan op dit moment nog niet helemaal overzien.
Nieuwe leden zijn er natuurlijk momenteel niet en hopelijk valt het mee met eventueel toekomstige opzeggingen.

Toch kan ik jullie gelukkig melden dat wij ons nog in een gezonde financiële situatie bevinden.
Indien haalbaar, zal er gekeken worden naar mogelijke financiële compensatie van de contributiegelden van afgelopen jaar.
Hier komen we in de volgende ledenvergadering uiteraard op terug.

Ik hoop jullie allemaal toch weer op korte termijn in de hal te kunnen ontmoeten,
onze club is namelijk ook een ontmoetingsplek om lol met elkaar te maken en vriendschappen te onderhouden.
Net als jullie mis ik het badminton enorm. 

Mede namens het bestuur,

Frans Hoksbergen