ALV 4 september 19.30 – 22.30

Beste leden,
Het bestuurlijk hoogtepunt van het jaar (de Algemene Ledenvergadering (ALV)) vindt plaats op 4 september 2020 van 19:30 – 22:30 in de kantine van onze sporthal.

Corona proof
De ervaring leert dat er maximaal 20 mensen komen. Met tafels uit elkaar, leden uit een huishouden bij elkaar en de rest op 1,5 meter moeten dit volgens de Covid-19 richtlijnen gaan lukken. Anders kunnen we altijd nog uitwijken naar de tribunes.  
Het bestuur zal zorgen voor een drankje zodat de kelen gesmeerd zijn zodat er op luide toon geconverseerd kan worden.

Onderwerpen
Voorafgaand aan de vergadering ontvangen jullie (hopelijk) de stukken. Als je onderwerpen wilt bespreken kan je die nu reeds doorgeven als reactie op deze email. 
Het bestuur zoekt nog een secretaris. De tijden dat een secretaris verslagen moest maken en distribueren ligt lang achter ons.
Wel mag de secretaris duiken in onze statuten en of we een huishoudelijk reglement nodig hebben.
Coördineren van een nieuwsbrief of updates via website is ook onderdeel van het takenpakket. Daarnaast natuurlijk meedenken en besturen van onze vereniging.
We zoeken geen vergadertijger, formeel overleg is zo 1x per 2 maanden maar Whatsapp en de wandelgangen worden veelvuldig gebruikt.

We hopen natuurlijk op een grote opkomst, maar blijf thuis bij verkoudheid, hoesten, koorts, benauwdheid of als iemand in jouw huishouden deze klachten heeft.
Uiteraard als jij of iemand uit je directe omgeving positief getest is op Covid-19 blijf je ook thuis.

Met vriendelijke groeten,
BCA bestuur
Ilja, Frans en Ed